مشاوره مدیریتی

شتابدهنده پویان سپهر در حوزه های مختلف از جمله راه اندازی و توسعه کسب و کار ، امور مالی و جذب سرمایه ، حقوقی ،...

خدمات کسب و کار

از خدمات کسب و کار میتوان به مواردی همچون منتورینگ و راهبری برای به ثمر رساندن اهداف با رویکرد تجاری سازی و ن...

فضای کار اشتراکی

پویان سپهر فضای کار اشتراکی و خدمات مناسبی جهت ارائه به تیم ها در نظر گرفته است که این خدمات ارائه شده شامل می...

آدرس ارتباطی ما

آدرس دفتر مرکزی : شیراز ، بلوار امیرکبیر ، خیابان صنعتگر ، کوچه 5 ، پلاک 4 ، ساختمان کوپال

تلفن : 38224213 و 38224137-071

فکس : 38224213 و 38224137-071 (داخلی 5 )

موبایل : 09128196866

ایمیل : info@pouyansepehr.com